For Better Environment
   

 
   - Ống gió và phụ kiện/Duct
- Ống gió và phụ kiện/HAVC Fixture
- Ống gió mềm/Flexible Duct
- Hộp tiêu âm/Sound Attenuator
- Buồng tiêu âm/Sound Chamber

 

- Ống nhựa HDPE hai vách
- HDPE Double Wall Pipe
- Ống nhựa HDPE gân xoắn
- HDPE Corrugated Pipe
- Ống nhựa HDPE gân xoắn và đục lỗ
- HDPE Corrugated Perforated Pipe
- Ống nhựa HDPE dẫn khí gas
- HDPE Gas Pipe
- Ống nhựa HDPE cấp nước
- HDPE Water Pipe

 

- Thang cáp
- Ladder Type Cable Tray
- Máng cáp
- Race Way
- Phụ kiện
- Fittings

   


- Quạt phòng tắm ổn định lưu lượng
- Constant Volume Bathroom Fan
- Quạt thông gió phòng tắm áp lực cao
- High static pressure Bathroom Fan
- Quạt thông gió áp mái
- Roof Fan
- Quạt thông gió Jetfan tầng hầm
- Jet System for Basement Ventilation

 

HQ & Factory : Lo VII 4, KCN Thuan Thanh 3, Thanh Khuong, Thuan Thanh, Bac Ninh, Vietnam
Tel : +84-(0)222-379-8801~3 Fax : +84-(0)222-379-8804
Hanoi Office : Phong 401, Tang 4, So 14 Nam Dong, Dong Da, Hanoi
Tel : 84-(0)24-3225 2835~6 email : skat@koreapolytech.com.vn