For Better Environment
   

 
   
   
 
     

Quạt phòng tắm (ổn định lưu lượng)
Bathroom Fan(Constant Volume)

Quạt phòng tắm (Áp lực cao)
Bathroom Fan(High SP)

Van gió tự động
Motorized Auto Damper

Bộ ổn định lưu lượng gió
Constant Air Volume Controller
Quạt thông gió áp mái
Roof Fan
Quạt thông gió áp mái
Roof Fan Blade/Motor
   
Thi công phòng tắm
Bathroom Fan Installation
Thi công quạt áp mái
Roof Fan Installation
Thi công quạt áp mái
Roof Fan Installation
     

HQ & Factory : Lo VII 4, KCN Thuan Thanh 3, Thanh Khuong, Thuan Thanh, Bac Ninh, Vietnam
Tel : +84-(0)222-379-8801~3 Fax : +84-(0)222-379-8804
Hanoi Office : Phong 401, Tang 4, So 14 Nam Dong, Dong Da, Hanoi
Tel : 84-(0)24-3225 2835~6 email : skat@koreapolytech.com.vn