For Better Environment
   

 
   
   
 
     

Thang cáp
Cable Tray Body

Nắp thang cáp
Cable Tray Cover

Cút ngang
Horizontal Elbow

Cút dọc (chiều ra)
Vertical Elbow (Out)
Cút dọc (chiều vào)
Vertical Elbow (In)
Tê ngang
Horizontal Tee
   
Tê thang cáp dọc
Vertical Tee
Thập thang cáp ngang
Horizontal Cross
Giảm thang ngang
Reducer
   
Khớp nối
Joiner
Ray treo
Hanger Channel
Tấm bịt đầu chờ thang cáp
End Cap
   
Dây mát
Jumper
Nối ngang
Horizontal Connector
Nối nâng thang cáp
Riser Connector
   
     
Máng cáp và nắp đậy
Race Way Body & Cover
Khớp nối
Connector
Cút ngang
Horizontal Elbow
     
Cút dọc (đi xuống)
Vertical Elbow (Down)
Cút dọc (đi lên)
Vertical Elbow (Up)
Hộp chia dây(2 nhánh)
Junction Box(2way)
     
Hộp chia dây(2 nhánh)
Junction Box(2 way)
Hộp chia dây(3 nhánh)
Junction Box(3 way)
Hộp chia dây(4 nhánh)
Junction Box(4 way)
     
   
Giá treo (loại A)
Hanger (A type)
   

HQ & Factory : Lo VII 4, KCN Thuan Thanh 3, Thanh Khuong, Thuan Thanh, Bac Ninh, Vietnam
Tel : +84-(0)222-379-8801~3 Fax : +84-(0)222-379-8804
Hanoi Office : Phong 401, Tang 4, So 14 Nam Dong, Dong Da, Hanoi
Tel : 84-(0)24-3225 2835~6 email : skat@koreapolytech.com.vn