For Better Environment
   

 
   
   
 
     

Ống HDPE hai vách
Double Wall Pipe

Ống HDPE hai vách đục lỗ
Double Wall Perforated Pipe

Mặt cắt ống HDPE hai vách
Double Wall Structure

Ống HDPE cấp nước
Water Solid Pipe
Ống HDPE gân xoắn
Corrugated Pipe
Ống HDPE gân xoắn đục lỗ
Corrugated Perforated Pipe
   
Ống HDPE dẫn khí gas
Gas Pipe
Thập ống HDPE hai vách
Cross Fitting
Tê thu ống HDPE hai vách
Tee Fitting
   
Tê cân ống HDPE hai vách
Equal Tee
Cút 45' ống HDPE hai vách
45' Elbow
Cút 90' ống HDPE hai vách
90' Elbow
   

HQ & Factory : Lo VII 4, KCN Thuan Thanh 3, Thanh Khuong, Thuan Thanh, Bac Ninh, Vietnam
Tel : +84-(0)222-379-8801~3 Fax : +84-(0)222-379-8804
Hanoi Office : Phong 401, Tang 4, So 14 Nam Dong, Dong Da, Hanoi
Tel : 84-(0)24-3225 2835~6 email : skat@koreapolytech.com.vn