For Better Environment
   
     
 
 
 

Nhà máy
Lô VII.4, KCN Thuận Thành 3 (Khai Sơn), Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh
Điện thoại: 0222-379-8801~3 Fax: 0222-379-8804 Fax : (0222) 379 8804


Văn phòng đại diện tại Hà Nội
Phòng 401, tầng 4, số 14 Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024-3225-2835/ 2836

HQ & Factory : Lo VII 4, KCN Thuan Thanh 3, Thanh Khuong, Thuan Thanh, Bac Ninh, Vietnam
Tel : +84-(0)222-379-8801~3 Fax : +84-(0)222-379-8804
Hanoi Office : Phong 401, Tang 4, So 14 Nam Dong, Dong Da, Hanoi
Tel : 84-(0)24-3225 2835~6 email : skat@koreapolytech.com.vn