For Better Environment
   


 

 


We, Sam Kwang Air Tech Co., Ltd.(SKAT), has been launched its business in Hung Yen, Vietnam since
2009
to produce ducts & duct fixtures. After merging with Korea Polytech in 2016, SKAT has manufactured
HDPE pipes and Cable Trays & Race Ways.

All our products are sophisticated with modernized machines to meet the client's requirement up to now.

Công ty TNHH Sam Kwang Air Tech (SKAT) chúng tôi là nhà sản xuất các sản phẩm ống gió và phụ kiện tại tỉnh Hưng Yên, Việt Nam từ năm 2009. Sau khi sát nhập cùng với công ty TNHH Polytech Hàn Quốc vào năm 2016, các sản phẩm của chúng tôi gồm có ống nhựa HDPE và ống gió và thang, máng cáp.

Tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều được sản xuất trên dây chuyền máy móc hiện đại đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng.

 
 
  - Rectangular Duct with fittings
- Sound Attenuator/Chamber, Plenum Box
- Dampers
- Cable Duct-ladder type (H100)
- Race Way (70x40, 110x50)
- HDPE Double Wall Pipe
- HDPE Corrugated Pipe
- HDPE Perforated Pipe
- HDPE Water Pipe
- HDPE Gas Pipe


- Diffuser, Grille, Register,
- Sand Trap Louver
- Roof Fan
- Bath Room Fan (Constant Volume)
- Box Fan
- Jet Fan for basement
- Flexible Duct
- Kitchen Hood
- Other HVAC accessories and fittings

  - Ống gió vuông và phụ kiện
- Hộp tiêu âm
- Van gió
- Thang máng cáp (loại bản 100mm)
- Máng cáp (70x40, 110x50)
- Ống nhựa HDPE hai vách
- Ống nhựa HDPE gân xoắn
- Ống nhựa HDPE đục lỗ
- Ống nhựa HDPE cấp nước
- Ống nhựa HDPE dẫn khí gas

- Cửa gió, miệng gió - Lọc gió
- Quạt thông gió áp mái
- Quạt thông gió phòng tắm (lưu lượng ổn định)
- Quạt thông gió dạng hộp
- Quạt thông gió Jetfan tầng hầm
- Ống gió mềm
- Máy hút mùi bếp
- Các phụ kiện HAVC khác

 
 
 
Head Office & Factory/Trụ sở và nhà máy
Lo VII 4, KCN Thuan Thanh 3 (Khai Son), Thank Khuong, Thuan Thanh, Bac Ninh
Tel : 0222- 379-8801 ~ 3 Fax : 0222-379-8804
Lô VII.4, KCN Thuận Thành 3 (Khai Sơn), Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh
Điện thoại: 0222-379-8801~3 Fax: 0222-379-8804

Hanoi Office/Văn phòng đại diện tại Hà Nội
Phong 401, Tang 4, 14 Nam Dong, Dong Da, Hanoi
Tel : 024-3225-2835 / 3225-2836
Phòng 401, tầng 4, số 14 Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024-3225-2835/ 024-3225-2836

 

HQ & Factory : Lo VII 4, KCN Thuan Thanh 3, Thanh Khuong, Thuan Thanh, Bac Ninh, Vietnam
Tel : +84-(0)222-379-8801~3 Fax : +84-(0)222-379-8804
Hanoi Office : Phong 401, Tang 4, So 14 Nam Dong, Dong Da, Hanoi
Tel : 84-(0)24-3225 2835~6 email : skat@koreapolytech.com.vn